A projekt tervezett tananyag moduljai

Turizmus-menedzsment digitális tankönyv moduljai: közlekedési szektor, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, utazásszervezés és közvetítés, attrakciómenedzsment és látogatómenedzsment, minőségmenedzsment a turizmusban, desztináció menedzsment

 

Magyarország turisztikai régiói digitális tankönyv moduljai: a turizmus területi lehatárolásának kérdései Magyarországon, a turisztikai régiók helyzete a területfejlesztés komplex rendszerében, a turisztikai régiók keresletelemzése, a turisztikai régiók kínálatelemzése, a turisztikai régiók differenciált kínálati struktúrája: a magterületek, a turizmus szerepe a regionális fejlődésben és a versenyképességben

 

Turisztikai terméktervezés és fejlesztés digitális tankönyv moduljai: turisztikai termék, terméktípus értelmezése, egészségturizmus, hivatásturizmus - MICE, kulturális turizmus, városi turizmus, falusi turizmus, ökoturizmus, bor- és gasztronómia, aktív turizmus, örökségturizmus, tematikus utak, parkok, klaszterek

 

Turisztikai kutatások módszertana digitális tankönyv moduljai: a települési és területi folyamatok kutatásának főbb módszerei: a különböző adatforrások, település-és területi statisztikák, a tér-idő vizsgálatok általános jellemzői, szociológiai jellegű módszerek a kutatásban (SWOT elemzés, dokumentumelemzés, személyes interjú, fókuszcsoport, esettanulmány, személyes megfigyelés, szakértői panel, kérdőíves felmérés, Delphi módszer, benchmarking), parametrizálható, egzakt módszerek (költség-haszon elemzés, shift-share elemzés, regresszióelemzés, faktorelemzés, input-output modell, ökonometriai modell), a különböző területi szintek javasolt módszertani vizsgálata, a turisztikai terek életciklusát mérő indikátorok, a turisztikai termékekhez kapcsolódó indikátorok, a turizmus társadalmi, gazdasági, környezeti hatásindikátorai

 

Turizmus és közlekedés digitális tankönyv moduljai: a turizmus és közlekedés összefüggései, közlekedési infrastruktúra, határátkelőhelyek, légi közlekedés, vasúti közlekedés, közúti közlekedés, vízi közlekedés, speciális közlekedési módok szerepe a turizmusban (kisvasút, lovas turizmus, gyalogos turizmus, kerékpáros turizmus, űrturizmus), utazási irodák szerepe és nemzetközi szervezeteik

Támogató és közreműködő szervezet: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, és a képviseletében eljáró Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködésével megvalósuló program.